Dne 20. února 2004 byl přijat zákon č.122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech a o změně zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který stanovil práva a povinnosti v oblasti péče o válečné hroby a pietní místa a orgány státní správy a jejich působnost ve věcech válečných hrobů.

Zákon definuje válečný hrob jako místo, kde jsou pohřbeny ostatky osob, které zahynuly v důsledku aktivní účasti ve vojenské operaci nebo v důsledku válečného zajetí, anebo ostatky osob, které zahynuly v důsledku účasti v odboji nebo vojenské operaci v době války.

Válečným hrobem je i pietní místo, kterým se rozumí pamětní deska, pomník, památník nebo obdobný symbol připomínající válečné události a jejich oběti.

Péče o válečné hroby zahrnuje úpravu, ochranu, zřizování, přemísťování nebo rušení válečných hrobů, včetně exhumací.

Péči o válečné hroby, pomníky, osária, pamětní desky a památníky zabezpečují jejich vlastníci, a pokud vlastník není znám, vlastník nemovitosti, na které je válečný hrob umístěn. Vlastníky válečných hrobů jsou především obce.

 


Ze záznamů z kroniky víme, že slavnostní otevření hřbitova bylo 28.10.1933.

Ze záznamů z kroniky víme, že slavnostní otevření hřbitova bylo 28.10.1933.

Číslo válečného hrobu (pietního místo): CZE-2104-02777

Popis: Dvě pietní desky. 19 vojáků padlých v 1 světové válce, kteří byli občany obce. Datum otevření průčelí hřbitova bylo 28.10.1933.

 

Památce padlých vojínů osady Vinice 1914 Památce padlých vojínů osady Vinaře 1918
Čeněk Horký padl v boji Václav Bolek padl v boji
Čeněk Junek padl v boji Josef Černý padl v boji
Václav Macháček padl v boji František Franc padl v boji
Josef Macháček padl v boji Jan Havránek padl v boji
Alois Šindelář padl v boji Josef Hlaváček padl v boji
Jaroslav Vilím padl v boji Josef Jarolím padl v boji
Josef Vilím padl v boji Václav Jarolím padl v boji
Václav Kruml padl v boji
Jan Marek padl v boji
Josef Olexa padl v boji
Jan Olexa padl v boji
František Šulc padl v boji

Číslo válečného hrobu: CZE-2104-02827

Popis: Válečný hrob s ostatky, neznámý vojín, příslušník sovětské armády.

Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on VKShare on RedditDigg thisEmail this to someonePrint this page