Prodávaný majetek
Pozemek p.č. 795, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 255 m2, zapsaný na LV č. 60000 pro k.ú. Vinaře, obec Vinaře, vedené u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora.
Nabídky budou přijímány od 24.9.2012 do úterý 23.10. 2012, do 15:00 hod. včetně.

Vyvěšeno: 14.9.2012                                            Svěšeno: 23.10.2012

Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on VKShare on RedditDigg thisEmail this to someone