Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora (dále jen „katastrální úřad“) oznamuje, že dokončil obnovu katastrálního operátu přepracováním v katastrálním území Vinaře obce Vinaře.

Vyhlašuje platnost obnoveného katastrálního operátu v katastrálním území Vinaře obce Vinaře dnem 20. 12. 2012.

Vyvěšeno: 9.1.2013                                            Sejmuto: 11.2.2013