ZÁMĚR OBCE VINAŘE
Obec Vinaře oznamuje veřejnosti podle § 39, odst. 1 zákona Č. 128/00 Sb. o obcích v platném znění
záměr prodat – část pozemku č.77/1 o výměře 199 m2, lesní pozemek.
Občané mohou své písemné nabídky, případné připomínky, zasílat po dobu zveřejnění (nejméně 15 dnů) na obecní úřad ve Vinařích.