ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 19.12.2012

Program:

 1. Dodatek č, 4 ke smlouvě č. 651/364/2010 o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě  k zajištění ostatní dopravní obslužnosti
 2. Dodatek č. 9 ke smlouvě č. s/100183/05324219/001/2006 na zajištění odvozu a uložení tuhého komunálního odpadu
 3. Schválení Obecně závazné vyhlášky č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 4. Rozpočtové opatření č. 5 za rok 2012
 5. Dohoda o úhradě neinvestičních nákladů pro ZŠ Vrdy za školní rok 2011/2012
 6. Schválení rozpočtu pro rok 2013
 7. Oprava kanalizačních vpustí ve Vinařích
 8. Vstup do MAS Lípa pro venkov
 9. Oprava usnesení č. 8/2012-3
 10. Schválení plánu inventur pro rok 2012
 11. Zpráva z jednání s VHS Benešov, s.r.o.
 12. Stočné – odsouhlasení směrného čísla pro VHS Benešov, s.r.o.
 13. Rezignace J. Nováka na mandát zastupitele obce Vinaře a funkci předsedy finančního výboru
 14. Různé.
  1. Povolování kácení dřevin.

Jan Gerenda, místostarosta
Vyvěšeno: 27.12.2012                   Sejmuto: 28.1.2013

Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on VK
VK
Share on Reddit
Reddit
Digg this
Digg
Email this to someone
email
Print this page
Print

Přílohy: