ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 10.4.2013

Program:

 1. Rozpočtové opatřen í Č. 1/2013
 2. EKO-KOM – smlouva o výpůjčce kontejnerů
 3. Dopravní zrcadlo na Vinici
 4. Kácení stromů v obci – suchá lípa u č.p. 124
 5. Smlouva VHS Benešov, s.r.o. – Obecní úřad (stočné)
 6. Odpisový plán obce na rok 2013
 7. Změna usnesení č. 2/2013-5
 8. Zabezpečení studny na Vinici před č.p. 85
 9. Schválení kupní smlouvy k odprodeji části obecního pozemku č. 77/1
 10. Zpráva kontrolního výboru
 11. Schválení kupní smlouvy k odprodeji části obecního pozemku č. 1054/1
 12. Dodatek k pojistné smlouvě pro OÚ Vinaře
 13. Smlouva na zajištění odvozu a uložení TKO pro OÚ Vinaře
 14. Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Obce Vinaře (informace)
 15. Různé
  1. Výše nesplaceného úvěru na výstavbu 2. etapy kanalizace
  2. Žádost o dotaci
  3. Finanční příspěvek na opravu pietních míst
  4. Problematika lesa
  5. Hackeři napadli webové stránky obce
  6. Ošetření ořezané lípy u č.p. 146

Ing. Josef Čížek, starosta

Vyvěšeno: 8.3.2013          Sejmuto: 25.3.2013

Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on VKShare on RedditDigg thisEmail this to someonePrint this page

Přílohy: