ze zasedání Zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 28.listopadu 2016 od 19:00 hodin

Program:

  1. Výběr nabídek pro zřízení místa pro kontejnery na odpad na p.č. 140/1 , 140/2, 54/2
  2. Výběr nabídek pro opravu komunikace v kopci na Vinici směrem od čp. 115
  3. Návrh rozpočtu pro rok 2017
  4. Rozpočtový výhled na 2017-2020
  5. Diskuse

Lukáš Záruba, starosta

Vyvěšeno:                      Sejmuto:

Tento zápis s usnesením nebyl obcí poskytnut ke zveřejnění.