ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 17.7.2013

Program:

 1. Oprava čelní hřbitovní zdi – I. etapa (2. část)
 2. Rozpočtové opatření č. 3/2013
 3. Příspěvek na činnost šipkařského oddílu „Hospůdka na Vinici“.
 4. Dětský den ve Vinařích
 5. Různé
  1. Průběh opravy hřbitovní zdi I. etapy část 1
  2. Cihly z původní hřbitovní zdi budou recyklovány nebo …
  3. Bezúplatné převedení pozemku do majetku obce p.č. 985/2

Ing. Josef Čížek, starosta

Vyvěšeno: 24.7.2013          Sejmuto: 8.8.2013

Přílohy: