ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 16.10.2013

Program:

 1. Oprava kanalizačních vpustí ve Vinařích
 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013
 3. Zpráva kontrolního výboru
 4. Zpráva finančního výboru
 5. Různé
  1. Odložení realizace druhé etapy opravy hřbitovní zdi
  2. Informace o průběhu dětského dne ve Vinařích
  3. Volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
  4. Informace starosty k jeho rozhodnutí vzdát se funkce starosty obce a funkce zastupitele obce

Ing. Josef Čížek, starosta

Vyvěšeno: 23.10.2013          Sejmuto: 7.11.2013

Přílohy: