ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 20.6.2012

Program:

  1. Závěrečný účet za rok 2011.
  2. Zpráva kontrolního výboru.
  3. Zpráva finančního výboru.
  4. Různé.
    1. Zapůjčení dvou kontejnerů od firmy EKO-KOM.
    2. Jednání na OU Vrdy s místostarostou Milošem Mlynkou.

Jan Gerenda, místostarosta

Vyvěšeno: 28.6.2012                                            Svěšeno: 13.7.2012

Přílohy: