Zápis se uskuteční v budově ZŠ Vrdy v pátek 18. ledna 2013 od 12:00 hod. do 18:00 hod.

Povinně se zapisují děti, které do 31. srpna 2013 dovrší 6. rok věku.

Dobrovolně děti, které dovrší 6 let do konce daného kalendářního roku, a to na základě písemné žádosti rodičů s přiloženým souhlasem PPP (pedagogicko-psychologická poradna) o způsobilosti nástupu dítěte do
školy.

Rodiče nebo zákonní zástupci se dostaví s dítětem k zápisu v uvedeném termínu a přinesou s sebou:

  • svůj občanský průkaz
  • rodný list dítěte
  • vyplněný dotazník

Zapisují se děti z obcí :

  • Vrdy, Dolní Bučice, Horní Bučice, Zbyslav, Výčapy, Vlačice, Starkoč, Lovčice, Zaříčany
  • případně i z dalších obcí podle přání a zájmu rodičů

Mgr. Jiří Stýblo, ředitel školy