Zasedání zastupitelstva obce Vinaře se koná dne 30.12.2011 od 17:00 hodin v místnosti obecního úřadu.

Návrh programu:

  1. Schválení odpisového plánu majetku na rok 2012.
  2. Schválení rozpočtového provizoria.
  3. Schválení záměru obce prodat část pozemku č. 77/1.
  4. Různé

   Jan Gerenda, místostarosta

   Vyvěšeno: 23.12.2011                                                             Svěšeno : 30.12.2011