Zasedání zastupitelstva obce Vinaře se koná dne 27.2.2013 od 19:00 hodin v místnosti obecního úřadu.

Návrh programu:

  1. Odsouhlasení seznamu zastupitelů určených starostou obce k nařizování a schvalování hosposdářských operací
  2. Inventarizační zpráva za rok 2012
  3. Odměna pro starostu
  4. Různé

   Ing. Josef Čížek, starosta

   Vyvěšeno: 20.2.2013                                                             Sejmuto : 27.2.2013