Zasedání zastupitelstva obce Vinaře se koná dne 29.8.2012 od 19:00 hodin v místnosti obecního úřadu.

Návrh programu:

  1. Neinvestiční náklady pro Základní a Mateřskou školu v Bílém Podolí.
  2. Rozpočtové opatření č. 2 za rok 2012.
  3. Smlouva o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene (Vinaře, Šmolcov – trafo) č. IR-12-6003185/VB01 – výměna odb. VN 22 kV včetně TS KH 0091
  4. Smlouva o zřízení věcného břemene č. IE 12-6003185/VB10, Vinaře, Šmolcov – VN 22 kV (kabel)
  5. Smlouva o zřízení věcného břemene č. IV-12-6009103/VB 1, Vinaře Šmolcov – knn (kabel)
  6. Rekonstrukce sociálního zařízení na OÚ a připojení OÚ na kanalizaci a vodovod.
  7. Smlouva s Dobrovolnými hasiči Žleby.
  8. Změna úředních hodin.
  9. Aktualizace seznamu připojovaných objektů ke splaškové kanalizaci v návaznosti na Nařízení Obce Vinaře č.1/2010 (stanovení termínu připojení kanalizačních přípojek) – neuzavřené smlouvy občanů s VHS Benešov s.r.o., nesprávné údaje v uzavřených smlouvách (nižší počet obyvatel v některých domech než je skutečnost…).
  10. Zajištění provozuschopnosti přečerpávacích zařízení a čistírny odpadních vod (ČOV) – přeložení příjezdového mostku, problematika vypouštění tuhých a jiných nevhodných odpadů do splaškové kanalizace a nedovolený svod povrchové vody a přečerpávání nebo připojení septiků případně žump do kanalizačního řádu.
  11. Zrušení účtu u Komerční banky.
  12. Oprava místních komunikací na Vinici a ve Vinařích.
  13. Dětský den.
  14. Různé.

   Ing. Josef Čížek, starosta

   Vyvěšeno: 22.8.2012                                                             Svěšeno : 29.8.2012

   Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
   Share on Facebook
   Facebook
   Share on Google+
   Google+
   Tweet about this on Twitter
   Twitter
   Share on LinkedIn
   Linkedin
   Pin on Pinterest
   Pinterest
   Share on VK
   VK
   Share on Reddit
   Reddit
   Digg this
   Digg
   Email this to someone
   email
   Print this page
   Print