Zasedání zastupitelstva obce Vinaře se koná dne 26.9.2012 od 19:00 hodin v místnosti obecního úřadu.

Návrh programu:

  1. Rozpočtové opatření č. 3 za rok 2012.
  2. Přístup k přečerpávací stanici na Vinici.
  3. Místní komunikace na Vinici.
  4. Různé.

   Ing. Josef Čížek, starosta

   Vyvěšeno: 19.9.2012                                                             Svěšeno : 26.9.2012