Zastupitelstvo obce 2014 až 2017

Starosta :  Josef Brom ou@vinare.cz
Místostarosta :  Ing. Josef Čížek
Předsedkyně finančního výboru :  Lenka Hypešová
Předsedkyně kontrolního výboru :  Bc. Ivana Nováková
Členka zastupitelstva :  Radka Ksandrová
Členka zastupitelstva :  Dagmar Kovandová
Člen zastupitelstva :  Jan Šabat
Náhradnice do zastupitelstva :  Radka Humlová
Náhradnice do zastupitelstva :  Olga Kovandová

 

Starosta obce Jan Gerenda oznámil zastupitelstvu obce svou rezignaci na funkci starosty obce ke dni 30.6.2015 viz. zápis a usnesení ZO č. 4/2015 konaného dne 24.6.2015.

Místostarostka obce Eva Hartová písemně oznámila svou rezignaci na funkci místostarostky obce ke dni 6.7.2015.

15. 7. 2016 zastupitelé zvolili ve Vinařích nového starostu Lukáše Zárubu.

Pan Pavel Růžička 9. 6. 2016  rezignoval na funkci předsedy kontrolního výboru a odstoupil ze zastupitelstva.

Pan Slavomír Ksandr jako náhradník po rezignaci pana Růžičky nepřijal mandát zastupitele.

Pan Roman Šulc se vyjádřil o několik týdnů později čímž navodil nestandardní situaci, ke které se vyjadřovalo ministerstvo vnitra. Po odstoupení pana Růžičky na nasedání Zastupitelstva obce 7. 8. 2016 složil slib zastupitele obce.

Zastupitelstvo obce ve složení Lukáš Záruba, Jiří Vavřina, Jiří Behůl, Karel Bárta, Roman Šulc koncem roku 2016  rezignovali … Další informace nejsou dostupné.

Od 1. února 2017 byl jmenován ministrem vnitra pan Mgr. Josef Novosad správcem obce Vinaře.

Od 14.6.2017 nové zastupitelstvo vzešlé z mimořádných voleb.


Kdy se koná zasedání zastupitelstva obce?

  • Zastupitelstvo obce se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za tři měsíce.
  • Zastupitelstvo zpravidla svolává a řídí starosta obce, a to písemně se sdělením navrženého programu jednání.

Jak se dozvím, kdy se koná zasedání zastupitelstva obce?

  • O době, místě a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva obce informuje obecní úřad na své úřední desce a webových stránkách, a to nejméně 7 dní před jeho konáním.

Mohu se účastnit zasedání zastupitelstva obce?

  • Ano, zasedání zastupitelstva se můžete účastnit, neboť je veřejné a může se ho účastnit v zásadě kdokoliv.
  • V případě, že jste občanem dané obce, máte právo vyjadřovat na zasedání zastupitelstva v souladu s jednacím řádem svá stanoviska k projednávaným věcem.
  • V zákoně č. 128/2000 Sb. o obcích máte garantováno právo vyjadřovat se k návrhu rozpočtu obce a závěrečnému účtu obce za uplynulý kalendářní rok.
Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on VK
VK
Share on Reddit
Reddit
Digg this
Digg
Email this to someone
email
Print this page
Print