Zastupitelstvo obce 2017

Nové zastupitelstvo od 14.6.2017 vzešlé z mimořádných voleb.

Starosta :  Josef Brom ou@vinare.cz  607 769 616 (platí od 20.8.2017)
Místostarosta :  Ing. Josef Čížek
Předsedkyně finančního výboru :  Lenka Hypešová
Předsedkyně kontrolního výboru :  Bc. Ivana Nováková
Členka zastupitelstva :  Radka Ksandrová
Členka zastupitelstva :  Dagmar Kovandová
Člen zastupitelstva :  Jan Šabat
Náhradnice do zastupitelstva :  Radka Humlová
Náhradnice do zastupitelstva :  Olga Kovandová

 


Kdy se koná zasedání zastupitelstva obce?

  • Zastupitelstvo obce se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za tři měsíce.
  • Zastupitelstvo zpravidla svolává a řídí starosta obce, a to písemně se sdělením navrženého programu jednání.

Jak se dozvím, kdy se koná zasedání zastupitelstva obce?

  • O době, místě a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva obce informuje obecní úřad na své úřední desce a webových stránkách, a to nejméně 7 dní před jeho konáním.

Mohu se účastnit zasedání zastupitelstva obce?

  • Ano, zasedání zastupitelstva se můžete účastnit, neboť je veřejné a může se ho účastnit v zásadě kdokoliv.
  • V případě, že jste občanem dané obce, máte právo vyjadřovat na zasedání zastupitelstva v souladu s jednacím řádem svá stanoviska k projednávaným věcem.
  • V zákoně č. 128/2000 Sb. o obcích máte garantováno právo vyjadřovat se k návrhu rozpočtu obce a závěrečnému účtu obce za uplynulý kalendářní rok.
404 Not Found

Not Found

The requested URL /lista2.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.


Apache/2.2.9 (Fedora) Server at seo-lista.tadymasdarek.cz Port 80