Závěrečný účet za rok 2015
nebyl schválený zastupitelstvem obce.