dle § 17 zákona č. 250/2000 schválený zastupitelstvem obce č. 3/2008-7 ze dne 30. 4. 2008

Petr Pospíšil, starosta obce

Přílohy: