dle § 17 zákona č. 250/2000 schválený zastupitelstvem obce č. 5/2010-1 ze dne 16.06. 2010

Petr Pospíšil, starosta obce

Přílohy: