dle § 17 zákona č. 250/2000 schválený zastupitelstvem obce č. 3/2009-2 ze dne 11. 5. 2009

Petr Pospíšil, starosta obce

Přílohy: