dle § 17 zákona č. 250/2000 schválený zastupitelstvem obce č. 5/2012-1 ze dne 20.06. 2012

Osoba odpovědná za účetnictví – Lenka Hypešová
Osoba odpovědná za rozpočet – Jan Gerenda
Statutární zástupce – Ing. Josef Čížek

Vyvěšeno: 17.5.2011          Sejmuto:  17.6.2011

Přílohy: