dle § 17 zákona č. 250/2000 schválený zastupitelstvem obce č. 5/2013-1 ze dne 19.06. 2013

Osoba odpovědná za účetnictví – Lenka Hypešová
Osoba odpovědná za rozpočet – Lenka Hypešová
Statutární zástupce – Ing. Josef Čížek

Vyvěšeno: 21.3.2013          Sejmuto:  22.4.2013

Přílohy: