dle § 17 zákona č. 250/2000 schválený zastupitelstvem obce č. 6/2011-1 ze dne 10.08. 2011

Petr Pospíšil, starosta obce

Přílohy: