Směrnice obce – způsob zpracování účetnictví.

 1. 0bec Vinaře sídlo obecního úřadu: Vinaře 44 286 01 Čáslav
 2. Směrnici zpracoval: Lenka Hypešová, hospodářka obce
 3. Starosta obce: Ing. Josef Čížek
 4. Směrnice byla schválena zastupitelstvem obce, zápis č.10/2011
 5. Účinnost směrnice od 1.1.2012
 6. Tato směrnice se vztahuje na starostu obce, místostarostu, pracovníky na vedlejší pracovní poměr, pracovníky pracující příležitostně
 7. Pracovní odpovědnost za dodržování směrnice: starosta obce, hospodářka

Způsob zpracování účetnictví

 1. PC GORDIC
 2. Druhy účetních dokladů – faktury došlé, faktury vystavené, příjmové a výdajové pokladní doklady, bankovní výpisy, pokladní kniha, kniha pohledávek, kniha závazků,
  Další písemnosti – knihy materiálových zásob, knihy DNM, DHM, DDNM, DDHM, ONM, OHM, mzdová agenda
  Druhy účetních knih – kniha účetnictví, účetní deník, výkaz o plnění rozpočtu obce, kontační doklady
 3. Podpisové vzory – starosta, místostarosta, hospodářka
  Razítka – kulaté se státním znakem Obec Vinaře, hranaté Obec Vinaře
 4. Způsob zpracování – na PC měsíční a roční uzávěrka

Pracovníci odpovědní za dodržování směrnice:

 • Ing. Josef Čížek (starosta obce)
 • Jan Gerenda (místostarosta)
 • Lenka Hypešová (hospodářka)

Stanovení hranice pro evidenci nehmotného a hmotného investičního majetku

Hranice evidence nehmotného a hmotného investičního majetku je stanovena v soulad s platnými zákony a dalšími předpisy.

Název majetku nad Kč do Kč evidence
a) nehmotný investiční majetek 60 000,- kniha NIM
b) hmotný investiční majetek 40 000,- kniha NIM
c) drobný nehmotný investiční majetek 7 000,- 60 000,- kniha DNIM
d) drobný hmotný investiční majetek 3 000,- 40 000,- kniha DNM
e) drobný nehmotný majetek (operativní evidence) 7 000,- kniha DNM
f) drobný hmotný majetek (operativní evidence) 3 000,- kniha DNM

 

Materiál

 1. spotřební – přímá spotřeba se vede na účetním dokladu, neeviduje se v knize materiálových zásob nebo na skladových kartách (např. kancelářský materiál, diskety, příručky, drobný stavební materiál – drobné nářadí)
 2. skladovaný – veden v knihách materiálových zásob

Inventarizace majetku a závazku

 1. Inventarizace se řídí ustanoveními zákona Č. 563/1991 Sb., o účetnictví a prováděcím předpisem Č. 270/2010, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Plán inventur se řídí směrnicí o inventarizaci.
 3. Likvidační komise je jmenována starostou, stanoví způsob likvidace nepoužitého majetku.
 4. Vzniklé inventarizační rozdíly řeší zastupitelstvo obce.

Archivace a skartace

Archivace se provádí dle § 31 zákona Č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákona Č. 97/1974 Sb., o archivnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on VKShare on RedditDigg thisEmail this to someone