O programu OÚ

http://ou.vinare.cz

Posts by OÚ :

Rozpočet na rok 2019

Rozpočet je navržen jako schodkový (včetně splátky úvěru ve výši 471.400,- Kč). Závazné ukazatele rozpočtu byly stanoveny paragrafy.

Příjmy: 3 697 000,- Kč
Výdaje: 4 197 000,- Kč

Rozpočet schválen ZO dne 19.12.2018 – usnesením č. 7/10-2018

Starosta: Josef Brom

Vyvěšeno: 20.12.2018    Sejmuto:

Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on VK
VK
Share on Reddit
Reddit
Digg this
Digg
Email this to someone
email
Print this page
Print

Zápis a usnesení ZO č. 9/2018

ze zasedání Zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 22.11.2018 od 19:00 hodin

Program:

 1. Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 o zákazu podomního prodeje
 2. Cena stočného pro rok 2019
 3. Smlouva o zřízení věcného břemene, služebnosti č.IV-12-6020788/VB/3 Vinice parcelní číslo 1032 — úprava nn, knn s firmou CEZ Distribuce a.s.
 4. Dodatek č.10 ke smlouvě ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s. o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě
 5. Opravy místních komunikací ve Vinařích a na Vinici
 6. Rozpočtové opatření č. 7 / 2018
 7. Žádost o pronájem pozemku č.p. 668/19 v k.ú. Vinaře
 8. Návrh na vyřazení majetku obce z DDNM, POE a DDI—HVI
 9. Různé
  – ukončení 1. etapy stavby plotu za obecním úřadem;
  – odvoz větví z Vinař a Vinice;
  – zvýšeném zájmu občanů o napojení svých nemovitostí na obecní vodovodní řád;
  – 23.11.2018 skončil svoz Bio odpadu;

Josef Brom, starosta

Vyvěšeno: 28.11.2018                     Sejmuto: 14.12.2018

Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on VK
VK
Share on Reddit
Reddit
Digg this
Digg
Email this to someone
email
Print this page
Print

Zápis a usnesení ZO č. 8/2018

ze zasedání Zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 31.10.2018 od 19:00 hodin

Program:

 1. Ověření platnosti voleb
 2. Složení slibu členů zastupitelstva obce (§ 69 odst. 2 zákona o obcích)
 3. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích), zapisovatele
 4. Schválení jednacího řádu (§ 96 zákona o obcích)
 5. Schválení programu ustavujícího zasedání
 6. Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích)
 7. Určení způsobu volby starosty a místostarosty
 8. Volba starosty
 9. Volba místostarosty
 10. Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
 11. Volba předsedy finančního výboru
 12. Volba předsedy kontrolního výboru
 13. Volba členů finančního výboru
 14. Volba členů kontrolního výboru
 15. Rozhodnuti o odměnách za výkon funkci neuvolněných členů zastupitelstva
  (§ 72 zákona o obcích)
 16. Různé
  – žádost o dotaci na veřejné osvětlení
  – výměna lampy veřejného osvětlení ve Vinařích u čp.109
  – prodloužení svozů BIO odpadů
  – částečné opravy komunikací
  – zasazení lípy ke 100. výročí vzniku Československé republiky
 17. Usnesení zastupitelstva obce
 18. Rozpočtové opatření č.6/2018

Josef Brom, starosta

Vyvěšeno: 8.11.2018                     Sejmuto: 23.11.2018

Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on VK
VK
Share on Reddit
Reddit
Digg this
Digg
Email this to someone
email
Print this page
Print

Přílohy:

Dýňobraní 2018

V neděli 21. 10. 2018 uspořádala partička Nadšenců pro spoluobčany malé „Dýňobraní“. Akce začala ve 14 hodin v Hospůdce na Vinici, kde si zájemci mohli zakoupit dýni a vydlabat si ji podle vlastní fantazie. Výsledkem byly vskutku vydařené kousky nejroztodivnějších tvarů a obličejů. Věříme, že se všichni dobře bavili a užili si tvůrčí atmosféru i radost z výtvorů. Těšíme se na shledání v příštím roce.

Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on VK
VK
Share on Reddit
Reddit
Digg this
Digg
Email this to someone
email
Print this page
Print

Zápis a usnesení ZO č. 7/2018

ze zasedání Zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 26.9.2018 od 19:00 hodin

Program:

 1. Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2022
 2. Zpráva kontrolního výboru
 3. Zpráva finančního výboru
 4. Rámcová kupní smlouva č. 2056894/2018 STAVMAT stavebniny a.s.
 5. Výběr dodavatele na sdruženou vodovodní přípojku a projednání Smlouvy o dílo
 6. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě č.999/00066001/2018-KH/JR/ BS
 7. Geodetické zaměření místní komunikace na parc.č. 985/1 a změna druhu pozemku v katastru nemovitostí
 8. Výběr dodavatele na opravu místní komunikace na parc.č. 985/1 a projednání Smlouvy o dílo
 9. Žádost o směnu nebo pronájem pozemku parc. č. 658/1, 658/3 a 658/4
 10. Žádost o koupi pozemku parc.č. 387/2
 11. Žádost o vyřazení z evidence poplatníků TKO
 12. Rozpočtové opatření č. 5/2018
 13. Různé
  – ukončení renovace pamětní desky na škole ve Vinařích
  – informace o uzavřených dohodách o provedení práce se zastupiteli v roce 2018
  – investiční akce obce Vrdy na posílení zdrojů pitné vody

Josef Brom, starosta

Vyvěšeno: 5.10.2018                     Sejmuto: 20.10.2018

Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on VK
VK
Share on Reddit
Reddit
Digg this
Digg
Email this to someone
email
Print this page
Print

Přílohy:

Zápis a usnesení ZO č. 6/2018

ze zasedání Zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 21.8.2018 od 18:05 hodin

Program:

 1. Rozpočtové opatření č.4/2018
 2. Nákup techniky na údržbu veřejných prostor
 3. Oprava dešťové kanalizace ve Vinařich
 4. Renovace křížku na návsi a pamětní desky na škole ve Vinařich
 5. Stavba plotu za obecním úřadem
 6. Vyúčtování neinvestiční dotace na podporu aktivit z rozpočtu obce za rok 2017
 7. Žádost o neinvestiční dotaci pro Šipkařský klub Hospůdka na Vinici na rok 2018
 8. Jmenování hodnotící komise
 9. Výběr dodavatele na opravu střechy na OU a projednání Smlouvy o dílo
 10. Kůrovcová kalamita v obecním lese
 11. Různé
  – odstranění sloupu veřejného osvětlení na parcele č. 50
  – žádost o posouzení stavu skály u čp.31 ve Vinařích
  – žádost na dotaci na vypracování studie o využitelnosti školy
  – předvolební jednání ve Vinařích

Josef Brom, starosta

Vyvěšeno: 30.8.2018                     Sejmuto: 10.9.2018

Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on VK
VK
Share on Reddit
Reddit
Digg this
Digg
Email this to someone
email
Print this page
Print

Přílohy: