O programu správce webu

Posts by správce webu :

Zápis a usnesení ZO č. 2/2012

ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 29.2.2012

Program:

 1. OJGAR S.r.o. – zmocnění k podpisu smlouvy o odkoupení části pozemku p.č. 982/2
 2. Pozemkový úřad Kutná Hora – žádost o vydání části parcely PK 660 paní Marii Tomíškové (Vinaře 20), uplatněné ale neřešené v minulosti v rámci restitučního řízení
 3. MěÚ Čáslav – odsouhlasení příspěvku za K. Havelkovou pro základní školu v Čáslavi
 4. Ing. Jan Drbohlav, PhD. – žádost o odkoupení části pozemku p. č. 388/1
 5. Odsouhlasení seznamu zastupitelů určených pro nařizování a schvalování hospodářských operací
 6. Zpráva kontrolního výboru
 7. Zpráva finančního výboru
 8. Inventarizační zpráva
 9. Dopravní obslužnost
 10. Výroční zpráva 2011
 11. Kácení stromů
 12. Různé
  1. Nevhodné připojení některých domovních přípojek na splaškovou kanalizaci.

Ing. Josef Čížek, starosta

Vyvěšeno dne: 9.3.2012                      Sejmuto: 24.3.2012

Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on VK
VK
Share on Whatsapp
Whatsapp
Share on Reddit
Reddit
Digg this
Digg
Email this to someone
email
Print this page
Print

Přílohy:

Zápis a usnesení ZO č. 1/2012

ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 25.1.2012

Program:

 1. Schválení rozpočtu obce pro rok 2012.
 2. Schválení zmírnění tvrdosti stočného pro pana Jaromíra Žáka.
 3. Schválení zmírnění tvrdosti poplatku pro pana Petra Žáka.

Ing. Josef Čížek, starosta

Vyvěšeno dne: 1.2.2012                      Sejmuto: 16.2.2012

Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on VK
VK
Share on Whatsapp
Whatsapp
Share on Reddit
Reddit
Digg this
Digg
Email this to someone
email
Print this page
Print

Přílohy:

Zápis a usnesení ZO č. 10/2011

ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 30.12.2011

Program:

 1. Schválení odpisového plánu majetku na rok 2012.
 2. Schválení rozpočtového provizoria.
 3. Schválení záměru obce prodat část pozemku č. 77/1.
 4. Schválení účetních směrnic.
 5. Schválení rozpočtového opatření č. 5.
 6. Různé
  1. Starosta informoval o předání klíčů od pí Pešlové po panu Pešlovi.
  2. Starosta informoval, že není předána revizní kniha od žebříku od pana Pešla.

Ing. Josef Čížek, starosta

Vyvěšeno dne: 9.1.2012                      Sejmuto: 24.1.2012

Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on VK
VK
Share on Whatsapp
Whatsapp
Share on Reddit
Reddit
Digg this
Digg
Email this to someone
email
Print this page
Print

Přílohy:

Zápis a usnesení ZO č. 9/2011

ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 14.12.2011

Program:

 1. Schválení rozpočtového opatření č. 4.
 2. Schválení záměru obce o odkoupení pozemku č. 958/2 na Vinici.
 3. Dohoda o úhradě neinvestičních nákladů na školní rok 2010/2011 pro Městys Bílé Podolí a Obec Vrdy.
 4. Dodatek č. 3 ke smlouvě č. 651/364/2010 o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti.
 5. Schválení příspěvku pro Městskou nemocnici Čáslav.
 6. Projednání zprávy kontrolního výboru č. 1/2011.
 7. Dodatek č. 7 ke smlouvě č. S/100183/0532421./001/2006 na zajištění odvozu a uložení tuhého komunálního odpadu.
 8. Rezignace Evžena Pešla na mandát zastupitele obce Vinaře a funkci předsedy finančního výboru.
 9. Schválení směrnice – plán inventur pro rok 2011.
 10. Různé
  1. Informace K. Bárty o situaci kácení dřevin v lese a mimo les

Ing. Josef Čížek, starosta

Vyvěšeno dne: 23.12.2011                      Sejmuto: 6.1.2012

Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on VK
VK
Share on Whatsapp
Whatsapp
Share on Reddit
Reddit
Digg this
Digg
Email this to someone
email
Print this page
Print

Přílohy:

Zápis a usnesení ZO č. 8/2011

ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 5.10.2011

Program:

 1. Schválení územního plánu.
 2. Zrušení usnesení zastupitelstva obce Vinaře č. 11/2010-6 ze dne 22.12.2010 o zastavení veškeré těžby dřeva na obecních pozemcích.
 3. Schválení Směrnice Obecního úřadu při povolování kácení dřevin.

Ing. Josef Čížek, starosta

Vyvěšeno dne: 12.10.2011                      Sejmuto: 27.10.2011

Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on VK
VK
Share on Whatsapp
Whatsapp
Share on Reddit
Reddit
Digg this
Digg
Email this to someone
email
Print this page
Print

Přílohy:

Zápis a usnesení ZO č. 7/2011

ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 21.9.2011

Program:

 1. Zahájení
 2. Informace k zápisu ze zasedání ZO dne 10. srpna 2011
 3. Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 4. Schválení jmenovitého hlasování pro všechny zápisy ZO
 5. Odsouhlasení výroční zprávy za rok 2010
 6. Projednání a odsouhlasení změny ve vedení finančního výboru a komise pro místní rozvoj
 7. Schválení členů výborů a komisí ZO
 8. Schválení nové účetní
 9. Schválení pověřených osob za elektronickou komunikaci
 10. Schválení záměru obce na odkup pozemku na Vinici (přístup k přečerpávací stanici ke kanalizaci vedle domu č.p. 55)
 11. VHS Benešov – dodatek ke smlouvě
 12. Odsouhlasení seznamu zastupitelů pro krizové řízení – podle žádosti MěÚ Čáslav
 13. Finanční příspěvek pro team šipkařů “Hospůdka na Vinici”

Ing. Josef Čížek, starosta

Vyvěšeno dne: 30.9.2011                      Sejmuto: 7.10.2011

Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on VK
VK
Share on Whatsapp
Whatsapp
Share on Reddit
Reddit
Digg this
Digg
Email this to someone
email
Print this page
Print

Přílohy:

Zápis a usnesení ZO č. 6/2011

ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 10.8.2011

Program:

 1. Odsouhlasení závěrečného účtu za rok 2010
 2. Návrh na statut starosty
 3. Schválení zbylých třech komisí
  – místní rozvoj (Evžen Pešl) – kulturní a sociální (Miloš Břeň) – lesní hospodářství (Karel Bárta)
 4. Návrh a projednání funkčních požitků členů ZO
 5. Projednání a odsouhlasení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene Šmolcov.
 6. Projednání a odsouhlasení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro pana Šabata.
 7. Různé – návrh na schválení rozpočtového opatření č. 3 (vyúčtování voleb).
 8. Příští zasedání – náplň práce a obsazení jednotlivých komisí.

Ing. Josef Čížek, starosta

Vyvěšeno dne : 17.8.2011

Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on VK
VK
Share on Whatsapp
Whatsapp
Share on Reddit
Reddit
Digg this
Digg
Email this to someone
email
Print this page
Print

Přílohy:

Zápis a usnesení ZO č. 5/2011 – ustavující

z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 20.7.2011

Program:
 1. Jmenování zapisovatele zápisu a ověřovatelé zápisu
 2. Složení slibu
 3. Volba starosty a místostarosty
 4. Zřízení kontrolního a finančního výboru
 5. Zřízení komisí
 6. Diskuse
Ing. Josef Čížek, starosta
 
Vyvěšeno dne: 25.7.2011
Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on VK
VK
Share on Whatsapp
Whatsapp
Share on Reddit
Reddit
Digg this
Digg
Email this to someone
email
Print this page
Print

Přílohy:

Zápis a usnesení ZO č. 3/2011

ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 27.4.2011

Program:

 1. Návrh na schválení víceprací na dokončení II. etapy kanalizace v obci Vinaře
 2. Návrh na schválení rozpočtového opatření č.1

Petr Pospíšil,  starosta

Vyvěšeno:  10.5.2011

Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on VK
VK
Share on Whatsapp
Whatsapp
Share on Reddit
Reddit
Digg this
Digg
Email this to someone
email
Print this page
Print

Přílohy:

Kyanite ii’s Typography

This page presents most of typographical aspects of JA Kyanite ii. Make your readers happy with great Typography and User Experience!

This is an Heading 1

Lorem tortor Curabitur urna interdum Maecenas ut felis Sed euismod id. Congue Quisque augue elit dolor nibh id lobortis egestas tristique fringilla. Laoreet elit.

This is an Heading 2

Wisi sed pede Phasellus Vestibulum elit consequat consequat eu pellentesque metus. Laoreet Vestibulum pharetra pede mattis nunc dapibus id magna a dictumst.

This is an Heading 3

Wisi sed pede Phasellus Vestibulum elit consequat consequat eu pellentesque metus. Laoreet Vestibulum pharetra pede mattis nunc dapibus id magna a dictumst. Nunc cursus sem et pretium sapien eget consectetuer malesuada Phasellus Curabitur.

This is an Heading 4

Wisi sed pede Phasellus Vestibulum elit consequat consequat eu pellentesque metus. Laoreet Vestibulum pharetra pede mattis nunc dapibus id magna a dictumst. Nunc cursus sem et pretium sapien eget consectetuer malesuada Phasellus Curabitur.

Special Content

Below is a sample of <pre> or <div class=”code”>

#ja-rightcol {
 width: 180px;
 float: right;
 color: #EEEEEE;
}

This is a highlight phrase. Use <span class=”highlight”>Your highlight phrase goes here!</span>.

This is a Magazine Style Drop Cap. The first letter in this paragraph is big. JA Kyanite ii bring into your Jooomla template the magazine drop cap technique and CSS2 includes the first-letter pseudo class. In all fairness to the paragraph itself we probably should type enough to see how it looks when it is surrounded by its textual friends by using more words.

This is a sample Blockquote. Use <blockquote>Your quote goes here!</blockquote> to form a quote!

This is a sample Blockquote. Use <blockquote><span class=”open”>Y</span>our quote goes her<span class=”close”>e!</span></blockquote> to form a quote!

Lists Style

 1. This is a sample Ordered List.
 2. Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer.
 3. Condimentum quis.
 4. Congue Quisque augue elit dolor nibh.
 • This is a sample Unordered List.
 • Condimentum quis.
 • Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer.
 • Congue Quisque augue elit dolor nibh.
 •  This is a sample Arrow list.
 •  Use <ul class="arrow"><li><span class="icon">&nbsp;</span>List’s content goes here!</li></ul>
 •  This is a sample Checklist.
 •  This is a sample Star List.
 •  Use <ul class="star"><li><span class="icon">&nbsp;</span>List’s content goes here!</li></ul>
 •  This is a sample Star List.
 •  This is a sample Checklist.
 •  Use <ul class="checklist"><li><span class="icon">&nbsp;</span>List’s content goes here!</li></ul>
 •  This is a sample Checklist.
 •  This is a sample Phone List.
 •  Use <ul class="phone"><li><span class="icon">&nbsp;</span>List’s content goes here!</li></ul>
 •  This is a sample Phone List.
 •  This is a sample Address List.
 •  Use <ul class="address"><li><span class="icon">&nbsp;</span>List’s content goes here!</li></ul>
 •  This is a sample Address List.

01This is a sample block number. Use <p class=”blocknumber-1″><span class=”bignumber”>01.</span>Your content goes here!</p> to form a block number!

02This is a sample block number. Use <p class=”blocknumber-1″><span class=”bignumber”>02.</span>Your content goes here!</p> to form a block number!

03This is a sample block number. Use <p class=”blocknumber-1″><span class=”bignumber”>03.</span>Your content goes here!</p> to form a block number!

01This is a sample block number. Use <p class=”blocknumber-2″><span class=”bignumber”>01.</span>Your content goes here!</p> to form a block number!

02This is a sample block number. Use <p class=”blocknumber-2″><span class=”bignumber”>02.</span>Your content goes here!</p> to form a block number!

03This is a sample block number. Use <p class=”blocknumber-2″><span class=”bignumber”>03.</span>Your content goes here!</p> to form a block number!

01This is a sample block number. Use <p class=”blocknumber-3″><span class=”bignumber”>01.</span>Your content goes here!</p> to form a block number!

02This is a sample block number. Use <p class=”blocknumber-3″><span class=”bignumber”>02.</span>Your content goes here!</p> to form a block number!

03This is a sample block number. Use <p class=”blocknumber-3″><span class=”bignumber”>03.</span>Your content goes here!</p> to form a block number!

Paragraph Style

 Use <p class="error"><span class="icon">&nbsp;</span>Your message goes here!</p> to make this.

 Use <p class="message"><span class="icon">&nbsp;</span>Your message goes here!</p> to make this.

 Use <p class="tips"><span class="icon">&nbsp;</span>Your message goes here!</p> to make this.

 Use <p class="key"><span class="icon">&nbsp;</span>Your message goes here!</p> to make this.

 Use <p class="tag"><span class="icon">&nbsp;</span>Your message goes here!</p> to make this.

 Use <p class="cart"><span class="icon">&nbsp;</span>Your message goes here!</p> to make this.

 Use <p class="doc"><span class="icon">&nbsp;</span>Your message goes here!</p> to make this.

 Use <p class="note"><span class="icon">&nbsp;</span>Your message goes here!</p> to make this.

 Use <p class="photo"><span class="icon">&nbsp;</span>Your message goes here!</p> to make this

 Use <p class="mobi"><span class="icon">&nbsp;</span>Your message goes here!</p> to make this.

Bubbles

 
 
 
 

<div class="bubble bubble-l1 clearfix">
<div class="box-ct">
<div class="box tl">&nbsp;</div>
<div class="box tr">&nbsp;</div>
<div class="box bl">&nbsp;</div>
<div class="box br">&nbsp;</div>

Buble’s content goes here!

</div>
<span class="arrow">&nbsp;</span>
<span class="author">Put author name here</span>
</div>

 
Put author name here

<div class="bubble bubble-l2 clearfix">
<div class="box-ct">
Bubble’s content goese here!
</div>
<span class="arrow">&nbsp;</span>
<span class="author">Put author name here</span>
</div>

 
Put author name here

 
 
 
 

<div class="bubble bubble-d1 clearfix">
<div class="box-ct">
<div class="box tl">&nbsp;</div>
<div class="box tr">&nbsp;</div>
<div class="box bl">&nbsp;</div>
<div class="box br">&nbsp;</div>

Buble’s content goes here!

</div>
<span class="arrow">&nbsp;</span>
<span class="author">Put author name here</span>
</div>

 
Put author name here

<div class="bubble bubble-d2 clearfix">
<div class="box-ct">
Bubble’s content goese here!
</div>
<span class="arrow">&nbsp;</span>
<span class="author">Put author name here</span>
</div>

 
Put author name here

 
 
 
 

<div class="bubble bubble-hl1 clearfix">
<div class="box-ct">
<div class="box tl">&nbsp;</div>
<div class="box tr">&nbsp;</div>
<div class="box bl">&nbsp;</div>
<div class="box br">&nbsp;</div>

Buble’s content goes here!

</div>
<span class="arrow">&nbsp;</span>
<span class="author">Put author name here</span>
</div>

 
Put author name here

<div class="bubble bubble-hl2 clearfix">
<div class="box-ct">
Bubble’s content goese here!
</div>
<span class="arrow">&nbsp;</span>
<span class="author">Put author name here</span>
</div>

 
Put author name here

Boxes and Legends Style

This is a sticky. Use <p class=”box-sticky”>Your clip note goes here!</p> to create a clip note!

This is a download box. Use <p class=”box-download”>Your download goes here!</p> to create a download box!

This is a grey box. Use <p class=”box-grey”>Your content goes here!</p> to create a grey box!

This is a hilite box. Use <p class=”box-hilite”>Your content goes here!</p> to create a hilite box!

Legend style

Use <div class=”legend”><h3 class=”legend-title”>Your title</h3><p>Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer at elit augue In lorem. Quis Donec libero at Vivamus mi fringilla neque commodo at vitae. A mauris risus consequat ac egestas netus est Vestibulum Curabitur consectetuer.</p></div>

Legend style highlight

Use <div class=”legend-hilite”><h3 class=”legend-title”>Your title</h3><p>Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer at elit augue In lorem. Quis Donec libero at Vivamus mi fringilla neque commodo at vitae. A mauris risus consequat ac egestas netus est Vestibulum Curabitur consectetuer.</p></div>

Special Module Style

 

Use module suffix: _badge badge-top to put this badge on any module you like!

 

Use module suffix: _badge badge-new to put this badge on any module you like!

 

Use module suffix: _badge badge-pick to put this badge on any module you like!

 

Use module suffix: _badge badge-hot to put this badge on any module you like!

Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on VK
VK
Share on Whatsapp
Whatsapp
Share on Reddit
Reddit
Digg this
Digg
Email this to someone
email
Print this page
Print