• Středočeské jízdné končí s koncem roku 2020

Zastupitelstvo Středočeského kraje zrušilo projekt Středočeské jízdné, který byl určen pro žáky, studenty, učně a seniory nad 65 let. Stalo se tak s ohledem na vývoj pandemické situace a propad daňových příjmů kraje o více než dvě miliardy korun. „Stát garantuje slevy na jízdném ve výši 75 procent, takže zrušení slevy, které poskytoval kraj, by nemělo mít tak velký dopad,“ prohlásil radní pro oblast veřejné dopravy Petr Borecký (STAN). Projekt byl zahájen minulým vedením kraje, kdy kraj žadatelům jízdné kompenzoval formou daru ve výši 25 procent obyčejného jízdného.

Poslední žádosti o proplacení Středočeského jízdného budou moci být podány do 31. 12. 2020 a vypořádány budou k datu 31. 3. 2020. „Celkem za tři poslední roky bylo vyplaceno na Středočeském jízdném 1 032 277 korun 1 235 žadatelům z řad seniorů a 11 545 087 korun 17 421 žadatelům z řad žáků a studentů,“ upřesnil radní Petr Borecký.

V souvislosti se současnou pandemickou situací, propadem daňových příjmů a vládními opatřeními také Petr Borecký opětovně poukázal na propad příjmů ve středočeské veřejné dopravě. Vedení kraje podle něj bude muset hledat možné finanční rezervy a realizovat pouze nezbytné projekty pro zajištění veřejné dopravy pro občany. „Do konce letošního roku očekává kraj propad na nevybraném jízdném ve výši cca 570 milionů korun, z toho 350 milionů činí autobusová a 220 milionů korun železniční doprava. Další desítky milionů (cca 60 milionů Kč) se dotýkají přímo obcí, které již teď mají rozpočty velmi napnuté. A jsou to peníze, které budou chtít dopravci po krajích a obcích,“ zdůraznil radní Petr Borecký. Vláda ČR by proto měla podle jeho slov krajům tuto situaci kompenzovat a napravit ji. „Pokud tak neučiní, kraje a obce to finančně neutáhnou a následně se to projeví zcela jistě na zdražování jízdného, omezování služeb a zhoršování kvality veřejných služeb pro cestující,“ konstatoval.

Upozornil také, že vláda měla v rozpočtu vyčleněno šest miliard korun na takzvané žákovské a seniorské jízdné, které vyčerpáno nebylo, proto se domnívá, že rezervy na to jsou. „Všichni hejtmani jednomyslně odhlasovali při jednání Asociace krajů výzvu ministru dopravy Karlu Havlíčkovi, ve které ho žádáme i o proplacení částky 1,3 miliardy korun právě z přebytku financí po nevyčerpaném žákovském a seniorském jízdném,“ uvedla hejtmanka Petra Pecková.