• Veřejná vyhláška o stanovení změny záplavového území

Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy o stanovení změny záplavového území vodního toku Doubrava, ř. km 21,00 – 28,08

  • I. stanovuje dle § 66 odst. 1 a 8 vodního zákona změnu záplavového území vodního toku Doubrava, IDVT 10100033, v ř. km 21,00 – 28,08 k. ú. Vrdy, Vinaře, Žleby
  • II. stanovuje dle § 66 odst. 2 a 8 vodního zákona v uvedeném úseku změnu aktivní zóny záplavového území (dále jen „AZZÚ“)


Přílohy