• Zasedání Zastupitelstva obce Vinaře č. 4/2021

Obecní úřad Vinaře informuje v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění o konání zasedání Zastupitelstva obce Vinaře. Zasedání je svoláváno podle § 92 zákona o obcích starostou obce Josefem Bromem.

Místo konání: Obec Vinaře – místnost obecního úřadu.

Termín konání: 29. 4. 2021 od 19:00 hodin.

Návrh programu:

  1. Předání osvědčení novému členovi zastupitelstva
  2. Složení slibu nového člena zastupitelstva
  3. Volba místostarosty obce
  4. Na základě žádosti starosty bude projednáno vyslovení důvěry či nedůvěry starostovi obce
  5. Rozhodnutí o odměně za výkon funkce nového neuvolněného člena zastupitelstva
  6. Dodatek č.18 ke smlouvě AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
  7. Smlouva o směně pozemků
  8. Různé

v. r. Josef Brom – starosta