• Zasedání Zastupitelstva obce Vinaře č. 5/2021

Obecní úřad Vinaře informuje v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění o konání zasedání Zastupitelstva obce Vinaře. Zasedání je svoláváno podle § 92 zákona o obcích starostou obce Josefem Bromem.

Místo konání: Obec Vinaře – místnost obecního úřadu.

Termín konání: 13. 5. 2021 od 19:00 hodin.

Návrh programu:

 1. Závěrečný účet obce za rok 2020
 2. Účetní závěrka obce za rok 2020
 3. Kupní smlouva – A
 4. Kupní smlouva – B
 5. Kupní smlouva – C
 6. Kupní smlouva – D
 7. Kupní smlouva – E
 8. Kupní smlouva – F
 9. Kupní smlouva – G
 10. Kupní smlouva – H
 11. Kupní smlouva – I
 12. Kupní smlouva – J
 13. Různé

v. r. Josef Brom – starosta