• Zasedání Zastupitelstva obce Vinaře č.1/2021

Obecní úřad Vinaře informuje v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění o konání zasedání Zastupitelstva obce Vinaře. Zasedání je svoláváno podle § 92 zákona o obcích starostou obce Josefem Bromem.

Místo konání: Obec Vinaře – místnost Obecního úřadu.

Termín konání: 10.2.2019 od 19:00 hodin.

Návrh programu:

  1. Výroční zpráva za rok 2020
  2. Smlouva o poskytování služby eIDAS
  3. Rozhodnutí Stř. kraje - doměření poplatku za uložení odpadu 2016, 2018
  4. Inventura za rok 2020
  5. Kronika obce 2019
  6. Žádost o směnu pozemku
  7. Různé

v.r. Josef Brom – starosta