• Zasedání Zastupitelstva obce Vinaře č.2/2024

Obecní úřad Vinaře informuje v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění o konání zasedání Zastupitelstva obce Vinaře. Zasedání je svoláváno podle § 92 zákona o obcích starostou obce Josefem Bromem.

Místo konání: Obec Vinaře – místnost Obecního úřadu.

Termín konání: 22.3.2024 od 18:00 hodin.

Návrh programu:

 1. Rozpočtové opatření č. 1/2024
 2. Dopravní obslužnost – výpověď stávající smlouvy se Středočeským krajem (IDSK)
 3. Dohoda o provedení práce
 4. Oprava části povrchu u polní cesty u mostku a pod zahradami
 5. Oprava výtluků místních komunikací
 6. Dotace na lesní techniku
 7. Záměr obce č. 37 prodat historicky připlocený pozemek
 8. Záměr obce č. 38 směnit a prodat historicky připlocený pozemek
 9. Záměr obce č. 39 směnit a prodat historicky připlocený pozemek
 10. Záměr obce č. 145 prodat historicky připlocený pozemek
 11. Výsadba stromu v parku – Okrašlovací spolek Vinařský z. s.
 12. Discgolf – Okrašlovací spolek Vinařský z. s.
 13. Různé

v.r. Josef Brom – starosta