• Zasedání Zastupitelstva obce Vinaře č.7/2020

Zasedání Zastupitelstva obce Vinaře č.7/2020 Obecní úřad Vinaře informuje v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění o konání zasedání Zastupitelstva obce Vinaře. Zasedání je svoláváno podle § 92 zákona o obcích starostou obce Josefem Bromem. Místo konání: Obec Vinaře – místnost Obecního úřadu.

Termín konání: 26.8.2020 od 19:00 hodin

Návrh programu:

  1. Kupní smlouva 1/2020 připlocený pozemek - Vinaře 43
  2. Kupní smlouva 2/2020 připlocený pozemek - Vinaře 28
  3. Kupní smlouva 3/2020 připlocený pozemek - Vinaře 88
  4. Různé

v.r. Josef Brom – starosta