• Zasedání Zastupitelstva obce Vinaře č.7/2023

Obecní úřad Vinaře informuje v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění o konání zasedání Zastupitelstva obce Vinaře. Zasedání je svoláváno podle § 92 zákona o obcích starostou obce Josefem Bromem.

Místo konání: Obec Vinaře – místnost Obecního úřadu.

Termín konání: 3.11.2023 od 18:00 hodin.

Návrh programu:

  1. Rozpočet na rok 2024
  2. Hřiště na Vinici
  3. Oprava autobusové zastávky ve Vinařích
  4. Změna katastrální hranice v návaznosti na KoPÚ Starkoč
  5. Prodej výsuvného žebříku
  6. Obecně závazná vyhláška obce Vinaře, kterou se vydává požární řád obce
  7. Různé

v.r. Josef Brom – starosta