• Zasedání Zastupitelstva obce Vinaře č.8/2021

Zasedání Zastupitelstva obce Vinaře č.8/2020 Obecní úřad Vinaře informuje v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění o konání zasedání Zastupitelstva obce Vinaře. Zasedání je svoláváno podle § 92 zákona o obcích starostou obce Josefem Bromem. Místo konání: Obec Vinaře – místnost Obecního úřadu.

Termín konání: 16.11.2021 od 19:00 hodin

Návrh programu:

  1. AVE – navýšení cen
  2. Obecně závazná vyhláška obce o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
  3. Mobilní rozhlas dodatek č.1
  4. Přefakturace oprav od VHS Benešov
  5. Kalkulace cen pro stočné 2022
  6. VHS Benešov - dodatek č.3 Smlouvy o zajištění provozu vodohospodářské infrastruktury obce Vinaře ze dne 27.9.2006
  7. Škola Vinaře čp.45 - stavební povolení
  8. Různé

v.r. Josef Brom – starosta