• Zasedání Zastupitelstva obce Vinaře č.9/2020

Zasedání Zastupitelstva obce Vinaře č.9/2020 Obecní úřad Vinaře informuje v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění o konání zasedání Zastupitelstva obce Vinaře. Zasedání je svoláváno podle § 92 zákona o obcích starostou obce Josefem Bromem. Místo konání: Obec Vinaře – místnost Obecního úřadu.

Termín konání: 28.11.2020 od 14:00 hodin

Návrh programu:

 1. Registrace periodického tisku na Ministerstvu kultury
 2. Smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP na výsadbu stromů
 3. Plán inventur a jmenování inventarizační komise pro rok 2020
 4. RUD – předpokládané daňové výnosy obce pro rok 2021
 5. Cena stočného v roce 2021
 6. Poplatek za svoz bioodpadu v roce 2021
 7. Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 - o místním poplatku TKO
 8. Projednání cenové nabídky na elektronickou úřední desku
 9. Žádost o prodej části pozemku parc. č. 1054/6 v k.ú. Vinaře z důvodu narovnání skutečného průběhu hranice oplocení – Vinaře 29
 10. Žádost o prodej části pozemku parc. č. 1054/5 v k.ú. Vinaře z důvodu narovnání skutečného průběhu hranice oplocení – Vinaře 84
 11. Žádost o prodej části pozemku parc. č. 1054/5 v k.ú. Vinaře z důvodu narovnání skutečného průběhu hranice oplocení verze A – Vinaře 25
 12. Žádost o prodej části pozemku parc. č. 1054/5 v k.ú. Vinaře z důvodu narovnání skutečného průběhu hranice oplocení verze B – Vinaře 25
 13. Žádost o prodej části pozemku parc. č. 1054/5 v k.ú. Vinaře z důvodu narovnání skutečného průběhu hranice oplocení – Vinaře 24
 14. Žádost o prodej pozemku parc. st. č. 59/1 v k.ú. Vinaře – Šmolcov
 15. Žádost o vykácení dřevin na pozemku parc.č. 627/1 v k.ú. Vinaře
 16. Žádost o kácení dřevin na pozemku parc.č. 1 v k.ú. Vinaře
 17. Žádost o kácení dřevin ohrožující nemovitost čp.159
 18. Různé

v.r. Josef Brom – starosta