• Zasedání Zastupitelstva obce Vinaře č.9/2020

Obecní úřad Vinaře informuje v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění o konání zasedání Zastupitelstva obce Vinaře. Zasedání je svoláváno podle § 92 zákona o obcích starostou obce Josefem Bromem.

Místo konání: Obec Vinaře – místnost Obecního úřadu.

Termín konání: 17.12.2021 od 18:00 hodin.

Návrh programu:

  1. Rozpočtové opatření č.4
  2. Rozpočtové opatření č.5
  3. Rozpočet pro rok 2022
  4. Rozpočtový výhled 2023-2024
  5. Plán inventur a jmenování inventarizační komise pro rok 2021
  6. Smlouva na dopravní obslužnost pro rok 2022
  7. Cesta životem bez bariér – žádost o podporu
  8. Různé

v.r. Josef Brom – starosta