• Zasedání Zastupitelstva obce Vinaře č.9/2022

Zasedání Zastupitelstva obce Vinaře č.7/2022 Obecní úřad Vinaře informuje v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění o konání zasedání Zastupitelstva obce Vinaře. Zasedání je svoláváno podle § 92 zákona o obcích starostou obce Josefem Bromem. Místo konání: Obec Vinaře – místnost Obecního úřadu.

Termín konání: 11.12.2022 od 16:30 hodin

Návrh programu:

  1. Rozpočtový výhled 2024-2025
  2. Rozpočtové opatření č. 4/2023
  3. Zrušení Obecně závazné vyhlášky č. 3/2019 - o místním poplatku ze psů
  4. Dodatek č. 20 ke smlouvě AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
  5. OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
  6. Příspěvek TP
  7. Smlouva na dopravní obslužnost pro rok 2023
  8. Smlouva pro zakázku „Elektronická úřední deska“
  9. Různé

v.r. Josef Brom – starosta