Zpracování programu rozvoje Obce Vinaře na období 2018-2024.

Obec Vinaře doposud nemá žádnou aktuální komplexní rozvojovou koncepci, která je pro řízení obce a pro rozhodování o klíčových otázkách budoucnosti obce zcela nezbytná. Zpracování koncepčních dokumentů obce (strategie rozvoje, program rozvoje, akční plán) je pro obec Vinaře důležité zejména z důvodu:

  • potřeby praktického podkladu (manuálu) pro aktivizaci vnitřních zdrojů obce;
  • zvýšení efektivity realizace rozvojových aktivit;
  • úspěšného čerpání finančních prostředků z domácích zdrojů;
  • úspěšného čerpání finančních prostředků ze zdrojů Evropské unie;
  • potřeby relevantních podkladů pro rozhodování obecního zastupitelstva v rozvojových otázkách zásadního významu;
  • potřeby prezentace záměrů obce s ohledem na konfrontaci a sladění cílů s vyššími územními celky;
  • zajištění zpětné vazby o vykonávaných činnostech.

V souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, které
se týkají zajišťování všestranného udržitelného rozvoje územního obvodu obce a z důvodů výše
uvedených zpracuje obec Vinaře vlastní program rozvoje obce.

Zastupitelstvo obce schvaluje vypracování Strategického plánu Obce Vinaře usnesením č. 13/6-2017.

Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on VK
VK
Share on Reddit
Reddit
Digg this
Digg
Email this to someone
email
Print this page
Print