Odpady bychom měli třídit přímo doma, pozdější roztřídění odpadu není často možné.

Třídění v domácnosti by mělo být prováděno podle toho, na jaké druhy odpadů jsou kontejnery na tříděný odpad. V našich obcích to jsou

Podívejte se pozorně na samolepky na těchto kontejnerech a dodržujte uvedené pokyny.


Žlutý kontejner na plasty:

ANO
Do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů. Pěnový polystyren sem vhazujeme v menších kusech.

NE
Naopak sem nepatří mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky.


Modrý kontejner na papír:

ANO
Hodit sem můžeme například časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly , cokoliv z lepenky, nebo knihy. Obálky s fóliovými okýnky sem můžete také vhazovat, zpracovatelé si s tím umí poradit. Bublinkové obálky vhazujeme pouze bez plastového vnitřku! Nevadí ani papír s kancelářskými sponkami. Ty se během zpracování samy oddělí.

NE
Do modrého kontejneru nepatří uhlový, mastný, promáčený nebo jakkoliv znečištěný papír. Tyto materiály nelze už nadále recyklovat. Pozor, použité dětské pleny opravdu nepatří do kontejneru na papír, ale do popelnice.


Zelený kontejner na sklo:

ANO
Do zeleného kontejneru můžeme vhazovat jakékoliv sklo, například lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů, sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin. Patří sem také tabulové sklo z oken a ze dveří. Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, bude se dále třídit!

Pokud jsou vedle sebe zelený a bílý kontejner, vhazujeme do bílého čiré sklo a do zeleného sklo barevné.

NE
Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani autosklo, zrcadla nebo třeba drátované sklo, zlacená a pokovovaná skla.  Vratné zálohované sklo patří zpět do obchodu.


Objemné odpady:

To jsou odpady, které se nevejdou do popelnice, např.: starý nábytek, koberce, linolea, umyvadla, toalety, kuchyňské linky, elektrotechnika, drobný stavební odpad atd.


Nebezpečné odpady:

Tyto odpady mají nebezpečné vlastnosti, proto se nesmí vyhazovat do popelnice, například: léky, zářivky, výbojky, akumulátory, galvanické články (baterky), barvy, lepidla, oleje a nádoby jimi znečištěné a nádoby od chemikálií apod. Použitá elektrozařízení z domácností, jako jsou ledničky, mrazničky, televizory, rádia a různé přehrávače, staré počítače a monitory, ale i elektrické hračky či telefony, …

Nevhazujte nebezpečné odpady je do popelnic na běžný odpad, neboť odpad z těchto popelnic je ve většině případů ukládán na skládky odpadů a ty na ukládání nebezpečných odpadů nejsou technicky zabezpečeny.

Obec organizuje mobilní sběr nebezpečných odpadů.>

 


Mohu pálit odpad?

Dle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší je možné na otevřených ohništích spalovat jen dřevo, suché rostlinné materiály, přičemž uvedené materiály nesmějí být kontaminovány  chemickými látkami. Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit podmínky pro spalování rostlinných materiálů nebo jejich spalování zakázat, pokud zajistí jiný způsob pro jejich
odstranění podle zvláštního právního předpisu. SML takovou vyhlášku nevydalo. Jako palivo nelze použít odpad.

 


Osvědčení o úspoře emisí k nahlédnutí ZDE

Díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru a recyklace využitelných složek komunálních odpadů, včetně obalových, Obec Vinaře ve spolupráci se společností EKO-KOM, a.s. přispěli ke zlepšení životního prostředí a snížení “uhlíkové stopy”.

Úspora, kterou jsme dosáhli, představuje:

  • Emise CO2 ekv. 6,710 tun
  • Úspora energie: 161 231 MJ

 

Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on VK
VK
Share on Reddit
Reddit
Digg this
Digg
Email this to someone
email
Print this page
Print