Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Ústavem územního rozvoje zpracovalo informační brožuru “Občan a územní plánování“. Materiál si klade za cíl přiblížit občanům jejich práva a povinnosti v oblasti územního plánování.
I. Co je dobré vědět ?

Orientace v pojmech stavebního zákona.
Informace o některých ustanoveních stavebního zákona a navazujících prováděcích vyhlášek.

II. Proč se mám zajímat o územní plánování ?

Kdy se setkám s územním plánováním. Chci koupit nemovitost. Chci stavět. Chci ovlivňovat své okolí.
Co je územní plánování, jaké jsou jeho možnosti. Nástroje územního plánování.
Zásady územního rozvoje, územní plán, regulační plán, územní studie.
Územní řízení.

III. Kde se mohu seznámit s územně plánovací dokumentací ?

Kam se obracet, koho žádat, jakou formou. Co mám právo vědět, kdo mi poradí.
Působnost v územním plánování. Na jaké úřady a v jakých záležitostech se občan obrací. Územně plánovací informace.

IV. Co se dovím z územně plánovací dokumentace ?

Jak vypadá územní plán, z čeho se skládá. Budu mu rozumět?
Platnost ÚP. Seznámení se strukturou schválených a vydaných ÚP.
Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opaření a vyvlastnění. Předkupní právo. Náhrady vlastníkům za změnu v území.
V. Jak mohu ovlivnit územně plánovací dokumentaci
Je dobré, aby moje obec měla územní plán? Mám právo do této záležitosti zasahovat? Jak to udělám?
Vymezení zastavěného území. Vazba na veřejný rozpočet a dotace. Iniciování pořízení ÚPD a její změny. Náklady na úhradu ÚPD.
Účast občana při pořizování ÚPD. Fáze pořizování ÚP, řízení o ÚP, vydání ÚP, nabytí účinnosti, změny. Zodpovědnost občana.

Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on VK
VK
Share on Reddit
Reddit
Digg this
Digg
Email this to someone
email
Print this page
Print