Informační leták ke stažení zde.

Poplatky je možné hradit každou středu na Obecním úřadě ve Vinařích od 18:00 do 19:00 hodin nebo na účet obce 174635647/0300 variabilní symbol 2019 + číslo popisné, do poznámky pro příjemce uveďte jméno a příjmení plátce.
Sazba poplatku:  Dospělí = 600,- Kč. Chalupa = 600,- Kč.
Úleva (viz. vyhláška 2/2018):
– Dítě do 15 let věku k 1.1.2019 = 300,- Kč.
– Student 300,- Kč, který k 1.1.2019 nedosáhl věku 27 let a který se prokáže potvrzením o pobytu ve školním ubytovacím zařízení (kolej, internát, ..).
– Poplatníci, poplatníci, kteří prokážou, že se nepřetržitě zdržující mimo území České republiky.
– Poplatníci, kteří mají úředně stanovenou adresu trvalého pobytu v místě ohlašovny obecního úřadu (Vinaře čp.44) a nezdržují se v obci.
– Poplatníci s místem pobytu svozové firmě nedostupným (viz. vyhláška).

Splatnost poplatku: do 31.5.2019
Neuhrazení poplatku: OU zvýší poplatek na trojnásobek (viz.vyhláška)

Poplatek se vybírá na základě obecně závazné vyhlášky.

 • svoz odpadu každý lichý týden v pátek – celkem 26 za rok
Svoz biologického odpadu od 5.4.2019 (pátek) do 29.11.2019 (pátek). Tento svoz bude probíhat vždy v sudý týden.

V obcích jsou k dispozici kontejnery na separovaný odpad:poplatky-odpad

 • na Vinici
  • 1 kontejner na plasty – odvoz každý týden v pondělí
  • 1 kontejner na bio odpad – každý sudý týden v pátek (v sezóně)
  • 1 kontejner na sklo – odvoz 1x za 4 týdny ve čtvrtek (odvoz 20.týden)
  • 1 kontejner na papír –  odvoz 1x za 14 dní v úterý
  • 1 kontejner na nápojové kartony –  odvoz 1x za 4 týdny ve středu (odvoz 21.týden)
  • 1 kontejner na kovy – podle potřeby (cca 1x za 3 měsíce)
  • 1 popelnice na olej – podle potřeby
 • jeden kontejner u místního hřbitova slouží pouze pro hřbitovní odpad !!
 • ve Viniřích
  • 3 kontejnery na plasty – odvoz každý týden v pondělí
  • 1 kontejner na bio odpad – každý sudý týden v pátek (v sezóně)
  • 1 kontejner na sklo – odvoz 1x za 4 týdny ve čtvrtek (odvoz 20.týden)
  • 2 kontejnery na papír –  odvoz 1x za 14 dní v úterý (odvoz 20.týden)
  • 1 kontejner na nápojové kartony –  odvoz 1x za 4 týdny ve středu (odvoz 21.týden)
  • 1 kontejner na kovy – podle potřeby (cca 1x za tři měsíce)
  • 1 kontejner na hadry – podle potřeby
  • 1 popelnice na olej – podle potřeby

Jsme velice rádi, že třídíte odpad, ale prosíme všechny, aby plastový a papírový odpad, především PET lahve, důsledně sešlapávali, kartonové krabice skládali. Nesešlapané lahve zaplní rychle kontejner.

Sešlapávaní, mačkání těchto odpadů je velmi vhodné jak pro skladování, tak i následnou přepravu. Takto zmenšených odpadů, se do kontejneru vejde cca 4x více a výrazně se tak zlevní celý sběr.

Udržujte kolem odpadových nádob pořádek! Pozor firma AVE neodváží předměty uložené mimo kontejnery. Pokud tedy občan odloží odpad mimo sběrné místo např.vedle kontejneru, vytváří černou skládku. Jedná se o přestupek, za který lze uložit pokutu.

Informace z minulých let:

V letech 2016 – 2018

1. Sazba poplatku činila 500,- Kč na rok pro fyzickou osobu s trvalým pobytem v obci.
2. Sazba poplatku činila      0.- Kč pro dítě od 0 do 18 let věku k 1.1.2016.
3. Sazba poplatku činila 250.- Kč úleva pro osoby které se nezdržují v obci, doložit potvrzením.
4. Sazba poplatku činila 500,- Kč na rok pro rekreační objekt.

V letech 2015

1. Sazba poplatku činila 600,- Kč na rok pro fyzickou osobu s trvalým pobytem v obci.
2. Sazba poplatku činila 300.- Kč pro dítě od 6 do 15 let věku k 1.1.2015.
3. Sazba poplatku činila 600,- Kč na rok pro rekreační objekt.

V letech 2013 – 2014

1. Sazba poplatku činila 400,- Kč na rok pro fyzickou osobu s trvalým pobytem v obci.
2. Sazba poplatku činila 600,- Kč na rok pro rekreační objekt.

V letech 2008 – 2012
1. Sazba poplatku činila 350,- Kč na rok pro fyzickou osobu s trvalým pobytem v obci.
2. Sazba poplatku činila 480,- Kč na rok pro rekreační objekt.

V letech 2002 – 2007
1. Sazba poplatku činila xxx,- Kč na rok pro fyzickou osobu s trvalým pobytem v obci.
2. Sazba poplatku činila xxx,- Kč na rok pro rekreační objekt.

Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on VK
VK
Share on Reddit
Reddit
Digg this
Digg
Email this to someone
email
Print this page
Print