Městský úřad Čáslav , odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů ( vodní zákon ), ve znění pozdějších předpisů, účastníkovi řízení podle § 27 odst. 1 písm. b) správního řádu, kterým je Obec Vinaře vydal dne 28.1.2011 Rozhodnutí, ve kterém povoluje užívání zbylé části vodního díla ” Odkanalizování obce Vinaře – Vinice” – II. etapa.

Petr Pospíšil, starosta

Vyvěšeno: 31.1.2011                                Sejmuto: 15.2.2011

 

Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on VK
VK
Share on Reddit
Reddit
Digg this
Digg
Email this to someone
email
Print this page
Print