Datová schránka

Informační systém datových schránek (ISDS) vychází ze zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, a následujících vyhlášek a dále se řídí provozním řádem. Pokud chcete vstoupit do datové schránky pomocí webového portálu datových schránek, přepište do adresního řádku svého webového prohlížeče adresu https://www.mojedatovaschranka.cz.