Fotogalerie

Dětský den 2014

Termín začátku pestrého programu byl zvolen na sobotní odpoledne 6. září 2014. Po jedné hodině se na louce ve Vinařích začaly scházet děti v doprovodu svých rodičů. Atraktivní součástí programu byla zejména pro kluky ukázka hasičské techniky. Pochlubili se s ní dobrovolní hasiči ze Žlebů. Počasí přálo, a tak se dětský den skutečně vydařil.

Vinařská čarodějnice 2014

Poslední dubnová noc je již tradičně spojována s upalováním čarodějnic. U nás pod záštitou obecního úřadu pálení čarodějnic ve Vinařích, zajišťovala parta dobrovolníků. K vidění byly čarodějnice všeho druhu – velké, malé, strašidelné i roztomilé. Připravena byla opět VOLBA NEJ ČARODĚJNICE pro rok 2014. Vítězka byla Dana Šimůnková s vnučkou. Kdo to letos nestihl má možnost se zúčastnit v příštím roce.

Obec Vinaře a Vinice

Vinařská čarodějnice 2013

To byla zase jednou parádní akce! Na Čarodějnice ve Vinařích 2013 vás přislo kolem poloviny rejů schopných obyvatel. Děkujeme za přízeň! Nám se to moc líbilo a doufáme, že i vy jste si celou akci užili. Pár fotografií, abyste si pálení čarodějnic mohli někdy připomenout.

Čistička odpadních vod (ČOV) v roce 2012

Čistička obcí Vinaře a Vinice překonávala kruté zímní období, kdy musela pracovat i v mrazech -22°C. V letním období neměla nouzi o vysoké průtoky vody a naházený tuhý komunální odpad, který s nasazením všech sil obsluha čističky pan Josef Brom a pan Zdeněk Vraný uspěšně zvládali.

Oprava zvoničky a křížku na Vinici 2012

Po mnoha letech byla provedena kompletní oprava zvoničky stojící u č.p. 98 na Vinici, která zahrnovala osazení nové nerezové střechy, očištění rzi, nové nátěry a promazání.  Opravu provedl pan Josef Brom. Křížek stojící na parcele 67/2 v obci Vinice a po generace patří rodině Bromů z čp.100. Křížek prošel kompletní renovací od betonového podstavce, až po „pozlacení“ andělíčků. Nepodařilo se dohledat původní text, který byl na litinové tabulce na křížku. „Jsem cesta, pravda a život.“ je současným textem tabulky.

Dětský den 2012

Za hojné účasti místních i přespolních dětí se dne 9. září 2012 na louce pana Krumla ve Vinařích konal „Dětský den“. Děti (asi v počtu 60) všech věkových kategorií se zájmem zúčastnily nápaditých soutěží a rády si převzaly ceny.  Bez nadsázky lze napsat, že tato kulturně – společenská akce měla jak u účastníků, tak i u organizátorů dobrý ohlas, proto všem patří poděkování nás všech.

MŠ Vrdy II. z roku 2010

Takovej barák, kam chodí děti, a říká se tomu školka …

Povodně v roce 2010

Letošní povodeň je podle dostupných informací velice rychlá. Ráno v devět hodin byla hladina Doubravy ve výšce 95 cm, v půl druhé odpoledne pak dosáhla hladina řeky 240 centimetrů.