Fotogalerie

Kanalizace 2010

Odkanalizování obce Vinaře – Vinice – II. etapa.

Jak nás zachycují mapy

Kanalizace 2006

Budování čističky odpadních vod a kanalizační sítě Vinaře – Vinice – I. etapa.

Povodně v roce 2006

V roce 2006  došlo na přelomu března a dubna k povodni na velké části území ČR. Tato událost postihla i nás.

Satelitní snímky

Zima v roce 2005 – 2006

Povodně v roce 2003

Rozsah povodní nemá v naší historii takřka obdobu.

Historické fotografie asi 1933

Máte-li doma historické pohlednice či staré fotografie z naší obce a okolí, pak je můžeme zde zveřejnit.