Hřbitov

Motto: Nezapomínejme na své předky, aby jednou naše děti nezapomněly na nás.

Smlouva o nájmu hrobového místa

Užívat hrobové místo (hrob, hrobku, urnové nebo epitafní místo) je možno pouze v souladu s Řádem pohřebiště a na základě písemné smlouvy o nájmu hrobového místa uzavřené mezi nájemcem a vlastníkem pohřebiště.

Současná platnost smlouv o nájmu z hrobového místa je na dobu od 1.1.2004 do 31.12.2013

V souladu se zákonem 256/2001 Sb., o pohřebnictví se budou v letošním roce prodlužovat nájmy hrobových míst.

Za účelem podepsání smlouvy o nájmu hrobového místa a zaplacení příslušné částky se dostavte na obecní úřad v úřední době (středa od 18.00 hodin) nebo nás kontaktujte na e-mail ou@vinare.cz
Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on VK
VK
Share on Reddit
Reddit
Digg this
Digg
Email this to someone
email
Print this page
Print

Pohřeb a jeho organizace

Úmrtí blízké osoby je pro všechny pozůstalé velmi bolestivé. Většina lidí nemá obvykle v této tíživé situaci myšlenky na přípravu pohřbu. Abychom Vám tuto náročnou životní situaci ulehčili, přikládáme několik informací, které Vám mohou pomoci.

Tato příručka dává pozůstalým praktické rady o tom, co všechno je nutné zařídit v případě úmrtí blízké osoby:

  • Úmrtí mimo zdravotnické zařízení, ve zdravotním zařízení nebo v ústavu sociální péče
  • Kontaktování pohřební služby
  • Objednání pohřbu
  • Objednání hrobového místa
  • Oznámení pohřbu – parte
  • Pohřbení
  • Vyřizování na úřadech a financování pohřbu.

Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo příručku pro pozůstalé.

Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on VK
VK
Share on Reddit
Reddit
Digg this
Digg
Email this to someone
email
Print this page
Print

Přílohy:

Válečné hroby a pietní místa

Dne 20. února 2004 byl přijat zákon č.122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech a o změně zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který stanovil práva a povinnosti v oblasti péče o válečné hroby a pietní místa a orgány státní správy a jejich působnost ve věcech válečných hrobů.

Zákon definuje válečný hrob jako místo, kde jsou pohřbeny ostatky osob, které zahynuly v důsledku aktivní účasti ve vojenské operaci nebo v důsledku válečného zajetí, anebo ostatky osob, které zahynuly v důsledku účasti v odboji nebo vojenské operaci v době války.

Válečným hrobem je i pietní místo, kterým se rozumí pamětní deska, pomník, památník nebo obdobný symbol připomínající válečné události a jejich oběti.

Péče o válečné hroby zahrnuje úpravu, ochranu, zřizování, přemísťování nebo rušení válečných hrobů, včetně exhumací.

Péči o válečné hroby, pomníky, osária, pamětní desky a památníky zabezpečují jejich vlastníci, a pokud vlastník není znám, vlastník nemovitosti, na které je válečný hrob umístěn. Vlastníky válečných hrobů jsou především obce.

 


Ze záznamů z kroniky víme, že slavnostní otevření hřbitova bylo 28.10.1933.

Ze záznamů z kroniky víme, že slavnostní otevření hřbitova bylo 28.10.1933.

Číslo válečného hrobu (pietního místo): CZE-2104-02777

Popis: Dvě pietní desky. 19 vojáků padlých v 1 světové válce, kteří byli občany obce. Datum otevření průčelí hřbitova bylo 28.10.1933.

 

celý článek …

Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on VK
VK
Share on Reddit
Reddit
Digg this
Digg
Email this to someone
email
Print this page
Print

Obecně závazná vyhláška č. 1/2004

Řád veřejného pohřebiště

Zastupitelstvo obce Vinaře na základě ustanovení §10 písm. a) a §84 odst.2 písm. i) zákona č.128/2000 Sb., v platném znění (obecní nařízení) a na základě ustanovení §16 odst.1 a v souladu s ustanovením §19 zákona č. 256/2001 Sb., v platném znění “O pohřebnictví” (dále jen zákon) se na svém zasedání konaném dne 25.2.2004 usneslo vydat tuto obecně závaznou vyhlášku, kterou se vydává “Řád veřejného pohřebiště” provozovaného obcí Vinaře (dále jen vyhláška).

celý článek …

Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on VK
VK
Share on Reddit
Reddit
Digg this
Digg
Email this to someone
email
Print this page
Print