Články a dokumenty

Vinaře hlásí: II. etapa kanalizace je dokončena.

ImageKoncem ledna letošního roku vydal odbor životního prostředí Městského úřadu v Čáslavi rozhodnutí, kterým je povoleno užívání zbylé části vodního díla Odkanalizování obce Vinaře – Vinice II. etapa v celkové délce realizovaného kanalizačního potrubí 2 469,8 metru. Tím je kompletně dokončena i celá stavba odkanalizovaní obce Vinaře – Vinice. Vlastníkem je obec, provozovatelem VHS Benešov, spol. s r.o.

Celé dílo bylo započato v roce 2006 a obě etapy si dohromady vyžádaly náklady ve výši 32 780 591 Kč. V I. etapě 22 298 591 Kč (z toho dotace od Ministerstva financí 14 038 000 Kč, z obecního rozpočtu 1 760 591 Kč a úvěr 6,5 mil Kč), ve II. 2010kanalizace04etapě 10 482 000 Kč (dotace od Ministerstva zemědělství a krajského úřadu 6 458 700 Kč, z obecního rozpočtu 2 823 300 Kč a na přípojky ještě další 1 200 000 Kč).

Vinaře se tak zařadily mezi obce, v nichž nechybí žádný z parametrů života v XXI.století: Občané i firmy mají k dispozici vodu, plyn i kanalizaci. Nějaké další větší akce samozřejmě budou teď muset počkat, dokud nebude splacen úvěr.

OBZORY Kutnohorska, číslo 7 (vyšlo 15.02.2011)

Počet obyvatel a domů podle výsledků sčítání od r.1869

Statistické údaje za základní územní jednotku (ZUJ) 534544 – Vinaře.

Historické údaje o počtu domů a obyvatel v letech jednotlivých cenzů odpovídají dobové metodice a výběru dat pro zveřejnění v příslušném lexikonu obcí (seznamu míst). Z toho vyplývají také některá vybočení z časových řad.

celý článek …

Přílohy: