Strategický plán rozvoje obce

Smyslem Strategického plánu obce Vinaře je nalezení vize rozvoje obce a volba kroků k jejímu naplnění.

Dotazník – program rozvoje obce

Vážení spoluobčané,

Zastupitelstvo obce v současné době zpracovává Program rozvoje obce, ve kterém chce stanovit priority rozvoje obce a rozvrhnout jednotlivé rozvojové záměry na nejbližší roky. Vytvoření Programu rozvoje obce umožní efektivně využít finanční prostředky a je podkladem při získávání dotací na uskutečnění rozvojových záměrů.

Považuji za velmi důležité využít Vaše názory na to, jaká by měla naše obec být. Žádám Vás proto o vyplnění přiloženého dotazníku. Vámi poskytnuté údaje budou vyhodnoceny, projednány na veřejném zasedání a poslouží jako podklad pro zpracování Programu rozvoje obce.

Dotazník prosím odevzdejte do poštovní schránky na Obecním úřadě nebo vyplňte elektronicky.

  • v případě poškození dotazníku si lze nový vyžádat na OÚ nebo vytisknout z webových stránek obce
  • dotazník lze zpracovat i elektronicky na Vašem počítači na adrese => elektronický dotazník

Za Vaši spolupráci předem děkuji.
Josef Brom

Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on VK
VK
Share on Reddit
Reddit
Digg this
Digg
Email this to someone
email
Print this page
Print

Přílohy:

Důvodová zpráva

Zpracování programu rozvoje Obce Vinaře na období 2018-2024.

Obec Vinaře doposud nemá žádnou aktuální komplexní rozvojovou koncepci, která je pro řízení obce a pro rozhodování o klíčových otázkách budoucnosti obce zcela nezbytná. Zpracování koncepčních dokumentů obce (strategie rozvoje, program rozvoje, akční plán) je pro obec Vinaře důležité zejména z důvodu:

  • potřeby praktického podkladu (manuálu) pro aktivizaci vnitřních zdrojů obce;
  • zvýšení efektivity realizace rozvojových aktivit;
  • úspěšného čerpání finančních prostředků z domácích zdrojů;
  • úspěšného čerpání finančních prostředků ze zdrojů Evropské unie;
  • potřeby relevantních podkladů pro rozhodování obecního zastupitelstva v rozvojových otázkách zásadního významu;
  • potřeby prezentace záměrů obce s ohledem na konfrontaci a sladění cílů s vyššími územními celky;
  • zajištění zpětné vazby o vykonávaných činnostech.

V souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, které
se týkají zajišťování všestranného udržitelného rozvoje územního obvodu obce a z důvodů výše
uvedených zpracuje obec Vinaře vlastní program rozvoje obce.

Zastupitelstvo obce schvaluje vypracování Strategického plánu Obce Vinaře usnesením č. 13/6-2017.

Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on VK
VK
Share on Reddit
Reddit
Digg this
Digg
Email this to someone
email
Print this page
Print